EcoTurisme Rural Sant Petrus de Madrona
 

Vine a viure l'ecoturisme de més aprop!

L'ecologia com a forma de viure.

Dintre d'un entorn protegit (Natura 2000) on la flora i la fauna es manifesta amb el seu màxim esplendor es troba el conjunt històric monumental del castell i església de Sant Petrus de Madrona. En aquest lloc privilegiat on la contaminació és mínima es conviu amb la natura de forma ecològica i natural.

En aquest entorn el nostre propòsit és oferir un lloc de repòs pel cos, ment i l'esperit. Els productes naturals locals són un complement per gaudir de la pau i tranquil·litat del lloc.
 
La idoneïtat del lloc permet les trobades de grups, famílies o amics al voltant d'una bona taula.


La ecología como forma de vivir

Dentro de un entorno protegido (Natura 2000) donde la flora y la fauna se manifiesta en su máxima esplendor se encuentra el conjunto monumental del castillo y iglesia de Sant Petrus de Madrona. En este lugar privilegiado donde la contaminación es mínima se convive con la naturaleza de forma ecológica y natural.

En este entorno nuestro propósito es ofrecer un lugar de reposo tanto para el cuerpo como la mente. Los productos naturales y locales son un complemento para disfrutar de la paz y tranquilidad del lugar.

Aquí es idóneo para hacer encuentros de grupos, familias o amigos alrededor de una buena mesa.